اهل بیت(ع)
53 بازدید
محل ارائه: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت ناظر
زبان : فارسی
نمایه و فیش متون احادیث معصومین(ع) برگرفته از بیش از 1000 جلد کتاب قرون اول تا نهم