کارشناسی فعالیت های مخالفان مهدویت
51 بازدید
محل ارائه: برنامه زنده تلویزیونی به سوی ظهور
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
نقد و بررسی فعالیت های مخالفان مهدویت از طریق فضای مجازی و اینترنت به صورت زنده در برنامه تلویزیونی به سوی ظهور