آشنایی با روش تحقیق در فضای مجازی و الکترونیک
73 بازدید
محل ارائه: مراکز مختلف
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایی با منابع تمام متن الکترونیک و تحت وب/ روش های ذخیره و پردازش متون الکترونیک/ روش های ارزیابی و اعتبار سنجی متون الکترونیک و تحت وب (بانک های اطلاعاتی)/ اشتراک بانک های اطلاعاتی و دسته بندی ان ها و دریافت رایگان آن ها/ معرفی منابع تمام متن الکترونیک و تحت وب /