ارزیابی آثار منتشره قرانی فارسی سال های 81- 86
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ارزیابی آثار منتشره قرانی فارسی سال های 81- 86( این پژوهش به صورت گروهی انجام شده ، اینجانب علاوه بر مدیریت پروژه در تدوین آن نیز نقش داشته ام) /این پژوهش زیرنظر موسسه ولاء منتظر به سفارش مرکز توسعه وترویج فعالیت های قرانی کشور برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران