آسیب شناسی و راهکارهای بهینه سازی نشر دینی
56 بازدید
ناشر: زیر نظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نقش: محقق
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آسیب شناسی و راهکارهای بهینه سازی نشر دینی(به صورت گروهی، رضاکریمی و دیگران)/ زیر نظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران