تبلیغات دینى و فناورى اطلاعات
50 بازدید
محل نشر: کتاب ره توشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/11/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله "تبلیغات دینى و فناورى اطلاعات " چاپ شده در کتاب ره توشه مبلغان معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی