گرداوری و تدوین مقاله های مختلف
52 بازدید
محل نشر: خبرنامه دین پ‍‍‍‍ژوهان و خبرنامه ادیان و مذاهب و فصلنامه معرفت علوی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1- مدیر اجرایی مجله آینه پژوهش ویژه نقد کتاب و کتابشناسی در حوزه علوم اسلامی (1369 – 1372 ) و گرداورنده بخش نقدو معرفی نشریات مختلف 2-مدیر اجرایی ویژه نامه همایش قران و مسایل جامعه معاصر(1385) – برگزارکنندگان: دفتر تبلیغات اسلامی ,سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان ایسیسکو 3- عضو هیات تحریریه مجله دانشجویی هفت اقلیم (مقطع فوق لیسانس) - موسسه آموزش عالی ادیان و مذاهب و نشر چند مقاله در مورد آشنایی با اینترنت 4- دبیر علمی و نویسنده فصلنامه آموزشی معرفت علوی / زیر نظر معاونت فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و گرداورنده 3شماره کامل فصلنامه 5- دبیر علمی و نویسنده خبرنامه دین پژوهان (1380 – 1384)/ زیرنظر دبیرخانه دین پژوهان کشور و گردآورنده 15 شماره اول این خبرنامه 6- دبیر علمی و نویسنده خبرنامه ادیان و مذاهب اسلامی / زیرنظر انجمن علمی ادیان و مذاهب حوزه علمیه قم و گرداورنده 3شماره کامل فصلنامه