تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 3 
1371- 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
16.00 
فوق لیسانس 
1384- 
مذاهب اسلامی 
دانشگاه ادیان ومذاهب 
15.00