سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مجازی المصطفی 
دبیر سایت اینترنتی دانشگاه مجازی المصطفی(almostafaou.com) 
1388/04/01 
1389/04/31 
کارشناسی 
همکاری 
حوزه هنری استان قم 
مدیر محتوای سایت حوزه هنری قم artqom.ir 
1386/07/01 
ادامه دارد 
مدیریت 
همکاری 
جشنواره هنر آسمانی 
دبیر کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات 
1387/09/01 
ادامه دارد 
دبیر 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی،معاونت فرهنگی تبلیغی 
عضو شورای علمی اطلس فرهنگی ایران 
1374/01/01 
ادامه دارد 
عضو شورای علمی 
همکاری 
مرکزتوسعه و ترویج فعالیت های قرانی کشور 
مدیر کمیته تامین محتوا 
1386/07/01 
1388/07/01 
کارشناسی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری درحج وزیارت 
کارشناس تامین محتوا،بانک اطلاعات و کتابخانه دیجیتال 
 
ادامه دارد 
تامین محتوا 
تدریس 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
مدرس 
1385/07/01 
 
کتابداری و اطلاع رسانی 
تدریس 
دانشگاه قم  
مدرس 
1384/07/02 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام- اخلاق کاربردی- 
تدریس 
مدراس علمیه حجتیه،معصومیه و بنت الهدی و.... 
مدرس 
1388/02/01 
ادامه دارد 
تحقیق رایانه ای 
تدریس 
مرکز آموزش علوم اسلامی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کارورزی و همایش ها 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
زبان انگلیسی 1 و 2 
تدریس 
مرکز آموزش شماره 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
مدرس 
1379/09/01 
1386/09/01 
کتابداری و اطلاع رسانی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1389/07/01 
ادامه دارد 
متودولوژی(روش تحقیق)